DE BEWAKING VAN DEZE ZAAK WORDT VERZORGD DOOR:

DMG-SECURITY BVBA,

DEWELKE VERZEKERD IS TEGEN LICHAMELIJKE OF

MATERIELE SCHADE VEROORZAAKT DOOR ZIJN MEDEWERKERS.

SLACHTOFFERS KUNNEN ZICH STEEDS RECHTSTREEKS WENDEN TOT:

AGALLIS NV – RAVENSTEINSTRAAT 60 TE BRUSSEL,

MET VERMELDING VAN HET POLISNUMMER:

03-97106076